Diensten

hieronder ziet u een overzicht van onze diensten

Ondersteunende Begeleiding

Ondersteunende begeleiding richt zich op bevordering of behoud van de zelfredzaamheid of bevordering van integratie in de samenleving. Ondersteunende begeleiding neemt de aandoening, beperking of handicap als een gegeven en bouwt daarop verder op basis van uw mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dus begeleiding die erop gericht is dat u zichzelf weer kunt redden. Deze begeleiding wordt individueel aangeboden, waarbij op alle leefgebieden samen met u wordt bekeken welke ondersteuning nodig is.

Activerende begeleiding

Activerende Begeleiding richt zich op het verlenen van activiteiten gericht op herstel of voorkomen van achteruitgang van gedrag of psychische problematiek en het omgaan met de gevolgen van een somatische of psychogeriatrische aandoening. Ondersteuning wordt ook aangeboden bij een verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk handicap. Concreet heeft activerende begeleiding als doel uw functioneren in gedrag en vaardigheden te verbeteren of achteruitgang te voorkomen.

Bemiddeling

Soms lukt het iemand niet zelf om zijn/haar belangen bij andere personen of een instantie goed te presenteren. PHG Zorg kan daarbij helpen. Bemiddelen, pleitbezorgen en belangenbehartiging zijn de middelen die u ten dienste staan. De maatschappelijk werker kan zo nodig verduidelijken wat u bedoelt en proberen te bemiddelen. U blijft echter zelf verantwoordelijk. Daarom is er een goed samenspel tussen u en de hulpverlener nodig, onder meer ter voorbereiding op contacten met derden. Voorbeelden zijn: contacten met advocaten en justitie, met uitkeringsinstanties of bij diverse maatschappelijke en/of sociale geschillen.